Top 10, 1 sæson

Batting og Fielding

BATTING AVG     SLUGGING AVG     FIELDING AVG     AT BATS    
Frederik BT 0,723 2007 Frederik BT 1,833 2012 Thomas 1,000 2011 Busser 95 1989
Frederik BT 0,667 2015 Frederik BT 1,667 2011 Anders 1,000 2016 Dennis 95 2006
Frederik BT 0,656 2014 Frederik BT 1,459 2014 Jens T 1,000 1997 Thomas H 94 2006
Frederik BT 0,625 2010 Frederik BT 1,404 2007 Torkil J 1.000 2087 Dan H 90 1988
Søren B 0,600 1980 Frederik BT 1,396 2010 Jens T 1.000 2013 Jens T 90 1992
Frederik BT 0,595 2012 Frederik BT 1,373 2015 Jens T 1,000 2008 Callum 88 2006
Valdemar 0,583 2013 Valdemar 1,222 2013 Jacob B 1,000 2011 Dan H 88 1989
Jens T 0,569 1982 Søren B 1,222 1995 Jens T 1,000 2009 Jens T 87 1989
Jens T 0,567 1986 Valdemar 1,191 2012 Valdemar 1,000 2009 Jens T 85 1991
Frederik BT 0,564 2011 Frederik BT 1,161 2016 Valdemar 1,000 2009 Christian P J 85 1991
RUNS       HITS       RUNS BATTED IN     DOUBLES    
Jens T 49 1989 Dan H 47 1989 Dan H 38 1989 Frederik BT 12 2015
Busser 48 1989 Jens T 43 1989 Jens T 37 1987 Thomas 11 2011
Valdemar 43 2012 Jens T 42 1992 Dan H 37 1991 Jens T 11 1992
Christian PJ 43 1987 Frederik BT 40 2014 Christian P J 35 1995 Busser 11 1994
Busser 41 1987 Jens T 39 1988 Frederik BT 33 2012 Frederik BT 10 2009
Busser 41 1991 Jens T 39 1987 Jens T 33 1992 Dennis 10 2003
Dan H 41 1989 Christian P J 39 1991 Jens T 32 1982 Glen R 10 2000
Jens T 40 1988 Jens T 38 1986 Frederik BT 32 2014 Anders 10 2012
Jens T 40 1992 Frederik BT 38 2006 Frederik BT 31 2007 Jens T 10 1989
Frederik BT 40 2014 Christian P J 37 1995 Søren B 31 1986 Dan H 10 1992
TRIPLES       HOME RUNS     SACRIFICES     STJÅLNE BASER  
Frederik BT 7 2006 Frederik B T 13 2012 Christian P J 10 1994 Jens T 21 1992
Thomas 5 2009 Valdemar 13 2012 Søren B 9 1989 Visti 20 2001
Christian P J 6 1986 Frederik BT 12 2014 Jens T 8 2001 Køster 20 1999
Dennis 6 2014 Frederik BT 11 2011 Jens T 8 1994 Busser 18 1990
Frederik BT 5 2010 Valdemar 10 2010 Jens T 8 1989 Mike 17 2007
Anders 5 2009 Valdemar 10 2014 Thomas H 8 2006 Busser 17 1992
Søren B 5 1986 Jens T 8 1982 Brian C 7 1995 Busser 16 1991
Dan H 5 1986 Frederik BT 8 2015 Jacob 7 2010 Christian P J 16 1990
Frederik BT 4 2012 Henrik P 7 1995 John F 7 1991 Jens H 16 1992
Valdemar 4 2015 Dan H 7 1989 Dennis 7 2012 Christian P J 15 1991
STRIKE OUTS (min.)     STRIKE OUTS (maks.)     BASE ON BALLS     HIT BY PITCH
Jens T 0 1988 Mads G 34 2013 Penese 31 2006 Jan J 11 1999
Pavel M 0 1991 Sebastian 32 2013 Søren B 30 1985 Frederik BT 9 2006
Jens T 0 1985 Henrik B 32 2004 Busser 30 1991 Jan J 7 2000
Christian P J 0 1987 Mads G 31 2014 Glen R 25 2000 Jan J 7 1995
Jens T 0 2000 Frode 27 2004 Torkil J 25 1985 Jan J 7 1996
Jens T 0 1986 Søren K 27 2014 Søren B 23 1989 Jacob B 6 2011
Dan H 0 1987 Anders 26 2005 Søren B 23 1986 Ray 6 1995
Pavel M 0 1990 Claus 25 2005 Dan H 22 1991 Callum 6 2006
Søren M 0 1984 Oscar M 24 2015 Torkil J 21 1988 Christian P J 5 2002
John F 0 1987 Callum 23 2006 Søren B 21 1988 Jan J 5 2001
PUTOUTS       ASSISTER       ERRORS (min.)     ERRORS (maks.)  
Thomas H 250 2006 Christian P J 85 1994 Thomas H 0 2011 Dennis 16 2008
Thomas H 231 2011 Christian P J 73 1998   Anders 0 2016 Jesper S 15 1998
Thomas H 230 2012 Christian P J 70 1995 Jens T 0 1998 Dan H 14 1994
Jens T 199 2002 Christian P J 60 1991 Torkil J 0 1987 Frode 14 2003
Anders 196 2015 Christian P J 59 1989 Jens T 0 2013 Jan J 13 1997
Anders 192 2016 Jens T 58 1989 Jens T 0 2008 Christian P J 13 1985
Anders 185 2015 Dan H 57 1990 Jacob B 0 2011 Jan J 12 1996
Jens T 179 1994 Dan H 56 1993 Jens T 0 2009 Frode 12 2004
Anders 178 2013 Jens T 55 1987 Valdemar 0 2009 John F 12 1986
Anders 173 2014 Jesper S 53 1998 Valdemar 0 2010 Christian P J 12 1986

 

Pitching

EARNED RUN AVG   KAMPE STARTET     HELE KAMPE     SHUTOUTS    
Roberto 0.36 2002 Miller 25 1985 Miller 25 1995 Martin H 8 2016
Martin H 0,72 2009 Penese 22 2006 Miller 21 1988 Penese 5 2006
Henrik 0,79 2009 Miller 22 1988 Miller 20 1986 Martin H 4 2011
Martin H 1,00 2010 Valdemar 21 2015 Penese 18 2006 Valdemar 4 2012
Henrik 1.11 2011 Miller 20 1986 Miller 17 1989 Valdemar 4 2014
Penese 1.13 2006 Martin H 19 2016 Martin H 17 2016 Henrik 3 2009
Valdemar 1.17 2013 Miller 18 1989 Valdemar 16 2015 Valdemar 3 2010
Miller 1.35 1994 Miller 16 1997 Miller 16 1987 Henrik 2 2010
Svobbi 1.60 1999 Martin H 16 2014 Henrik 13 2008 Svobbi 2 1999
Valdemar 1.63 2011 Miller 14 1994 Martin H 13 2014 Frederik BT 2 2007
VUNDNE KAMPE     TABTE KAMPE     SAVES       VINDER PCT  
Miller 19 1988 Frederik BT 11 2005 Hans 4 1994 Frederik BT 1.000 2007
Miller 18 1989 Frederik BT 10 2004 Miller 2 1992 Martin H 1,000 2010
Miller 18 1986 Christian P J 9 1998 Miller 2 1991 Henrik 1.000 2006
Miller 17 1985 Frederik D 8 1997 Christian P J 2 1991 Henrik 1.000 2011
Valdemar 17 2015 Miller 8 1985 Martin H 2 2009 Frederik D 1.000 2000
Penese 16 2006 Dennis 7 2005 Henrik 2 2011 Dan H 1.000 1991
Martin H 16 2016 Henrik 6 2001 Martin H 2 2014 Christian P J 1.000 1990
Miller 14 1987 Daniel 6 2001 Valdemar 2 2016 Anders 1.000 2012
Martin H 13 2011 Henrik 6 2000  Mange med  1 Miller .917 1992
Miller 13 1990 Martin H 6  2016 Miller .900 1989
INNINGS PITCHED     BATTERS FACED     RUNS       EARNED RUNS  
Miller 167 1985 Miller 876 1985 Miller 197 1985 Miller 108 1985
Miller 139 1988 Miller 567 1986 Miller 94 1984 Henrik 57 2000
Penese 130 2006 Miller 564 1988 Henrik 84 2000 Miller 52 1984
Miller 129 1989 Miller 535 1989 Miller 83 1986 Miller 47 1986
Martin H 128 2016 Martin H 529 2016 Henrik 71 2004 Miller 44 1982
Miller 125 1986 Valdemar 505 2015 Christian P J 70 1994 Henrik 43 2004
Valdemar 121 2015 Penese 500 2006 Frederik BT 69 2005 Miller 43 1991
Martin H 108 2014 Miller 461 1984 Frederik BT 68 2004 Daniel 42 2001
Miller 101 1987 Miller 458 1987 Christian P J 64 1995 Henrik 41 2008
Henrik 100 2008 Martin H 448 2014 Daniel 63 2001 Valdemar 40 2016
HITS       HOMERUNS       WALKS
Miller 204 1985 Frederik BT 12 2004 Miller 117 1985
Miller 110 1990 Martin H 11 2014 Miller 81 1984
Christian P J 102 1994 Henrik 10 2004 Miller 63 1983
Miller 101 1986 Christian P J 10 1998 Miller 57 1986
Miller 100 1988 Frederik BT 9 2005 Henrik 51 2000
Miller 99 1989 Valdemar 9 2015 Henrik 45 1999
Miller 98 1984 Martin H 8 2011 Christian P J 45 1994
Martin H 97 2016 Valdemar 8 2014 Penese 44 2006
Henrik 95 2000 Miller 8 1983 Steve 44 1981
Miller 94 1987 Dennis 7 2005 Daniel 43 2001
HIT BY PITCH     STRIKE OUTS     WILDPITCH            
Miller 17 1985 Martin H 223 2015 Miller 26 1985
Miller 14 1986 Valdemar 207 2014 Henrik 22 2001
Miller 12 1988 Penese 190 2006 Hans 20 1992
Frederik D 11 1997 Martin H 161 2012 Miller 20 1986
Miller 10 1987 Valdemar 127 2011 Miller 20 1984
Frederik D 9 1996 Martin H 126 2013 Miller 20 1989
Miller 8 1989 Miller 122 1988 Daniel 18 2001
Christian P J 8 1994 Valdemar 116 2012 Miller 17 1991
Miller 8 1983 Martin H 114 2014 Dan 15 1991
Christian P J 8 1990 Frederik BT 110 2005 Miller 14 1983

 

Skriv en kommentar