Generalforsamling

Indbydelse til Hørsholm Baseball Softball Klubs årlige Generalforsamling.

Hermed indbydes alle medlemmer til Generalforsamling, som i år bliver afholdt:

Fredag d. 23. marts, kl. 17.30 i vores klubrum: Basen.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning .
Fremlæggelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent og medlemsindskud.
Bestyrelsen foreslår uændret  kontingent:  1.500kr for seniorer og  900kr for juniorer.
Valg af formand.
Jens Terkelsen er villig til genvalg.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er villige til genvalg: Dennis Kihlgast, Valdemar Terkelsen.
Eventuelt

Venlig hilsen

Jens Terkelsen
Formand, Hørsholm BSK